Giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu cấp độ ĐTQG đã từng chứng kiến những kỷ lục, những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa là các dấu mốc ấy sẽ tồn tại mãi. Ở Euro 2020, có ít nhất 5 cột mốc có thể sẽ bị […]