Do tình hình dịch Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tập, Ủy ban Olympic Việt Nam đã đề xuất hoãn SEA Games 31 sang tháng 7/2022 thay vì khai mạc ngày 21/11/2021. Nhưng đề xuất này đã không nhận được sự ủng hộ của đa số các thành viên trong khu vực. SEA […]